Teenusedisain & kliendikogemus

Brändid muudavad kliendi elu paremaks, olles justkui nähtamatult toimetav taustajõud.

Kuid millist kliendi probleemi me päriselt lahendada püüame? Kas me ka tegelikult teame või toetume iseenda arvamusele? 

Kliendiintervjuude ja kliendi elutsükli kaardi loomisega tekib selge ülevaade nii kliendi vajadustest kui ka brändi tugevustest ja vajakajäämistest. Aitame koostada ja ellu viia Sinu äri toetava teenusedisaini protsessid.