Kliendikogemuse juhtimine

Mõtteid toodetest

Kliendikogemuse juhtimine on uus ja mind inspireeriv teema. Reeglina algab protsess klientide kuulamisega ehk kliendiintervjuude läbiviimisega, mille käigus kaardistatakse kliendi ootused ja vajadused. Oluline on vaadelda oma teenust või toodet vastu kliendi päris vajadusi, sest muidu võib juhtuda olukord, kus ise arvame, et pakume vajalikku toodet, aga tulemustes see ei kajastu. 

Hea on välja joonistada kliendi teekonna kaart ehk tegevused alates hetkest kui kliendi peas tekib mõte kuni ostu ja kordusostuni. 

Pakun ka testostu teenust nii online teenusele kui ka nn päris teenustele (nt hotellis majutus või restoranis einestamise kogemus). Peale testoste koostan põhjaliku aruande eelnevalt kokkulepitud teemade kohta.